Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dla Dzieci ul. Polna 8, 72-320 Gryfice 

2) Inspektorem Ochrony Danych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dla Dzieci ul. Polna 8, 72-320 Gryfice jest Maciej Dembiński kontakt możliwy jest pod adresem email: iod@it-serwis.com.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji pomocy społecznej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c, lub Art. 9 ust. 2 lit. a, b, -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą inne instytucje publiczne wspierające i współorganizujące pomoc społeczną: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, Centra Integracji Społecznej, instytucje szkoleniowe, Poradnie Psychologiczne, organy administracji rządowej - policja i sądy.

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany wg Rzeczowego Wykazy Akt.

6) posiada Pani/Pan prawodo: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować brakiem możliwości podjęcia działań w celu właściwego rozpatrzenia sprawy

9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

10) Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

11) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 


 

Wytworzył:
Maciej Dembiński
Udostępnił:
Mętel Damian
(2018-06-13 19:29:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Mętel Damian
(2022-07-26 12:29:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki