Zamówienia publiczne

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia Publiczne udzielane są na podstawie Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10.06.1994r. 

Tekst jednolity Dz.U.z 2002r. Nr 72, poz. 664, Nr 113, poz.984, z 2003r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188, Nr 165, poz. 1591

Członków Komisji powołuje się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U. z 2002r. nr 82 poz. 743).

 

 

Wytworzył:
Damian Mętel
Udostępnił:
Mętel Damian
(2004-02-16 09:43:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Mętel Damian
(2004-02-16 10:11:03)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki