Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Sprawozdanie finansowe element menu 2023-05-18 13:47:44 MODYFIKACJA
Sprawozdanie finansowe element menu 2023-05-18 13:47:16 UTWORZENIE
Rok 2022 element menu 2023-05-18 13:45:38 MODYFIKACJA
Rok 2022 element menu 2023-05-18 13:43:54 MODYFIKACJA
Rok 2022 element menu 2023-05-18 13:42:53 MODYFIKACJA
Rok 2022 element menu 2023-05-18 13:42:06 MODYFIKACJA
Rok 2022 element menu 2023-05-18 13:41:18 MODYFIKACJA
Rok 2022 element menu 2023-05-18 13:40:53 UTWORZENIE
Klauzula informacyjna dokument HTML 2022-07-26 12:29:29 MODYFIKACJA
Klauzula informacyjna element menu 2022-07-26 12:29:29 MODYFIKACJA
Sprawozdanie finansowe element menu 2022-04-25 15:46:09 UTWORZENIE
Bilans jednostki element menu 2022-04-25 15:45:35 UTWORZENIE
Zestawienie zmian w funduszu jednostki element menu 2022-04-25 15:44:46 UTWORZENIE
Rachunek zysków i strat jednostki element menu 2022-04-25 15:44:06 MODYFIKACJA
Rachunek zysków i strat jednostki element menu 2022-04-25 15:43:18 UTWORZENIE