Informacje

1. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom dla Dzieci jest samodzielna jednostką budżetową prowadzącą swoją działalmość

w oparciu o następujące przepisy prawne:

a) ustawy z dnia 29.11.1990 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 1998 r. nr 64, poz. 414 z późniejszymi zmianami),

b) ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 1998 r. nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami),

c) ustawy z dnia 26.11.1998 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 1998 r. nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami),

d) ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 1990 r. nr 21, poz. 124 z późniejszymi zmianami),

e) ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami),

f) ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 1992 r. nr 24, poz. 101 z późniejszymi zmianami),

g) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1.09.2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 900).

2. Nazwa placówki brzmi: " Dom Dziecka w Gryficach" zwana dalej "Domem".

3. Siedzibą Domu są Gryfice, ulica Polna 8.

4. Placówka używa pieczęci podłużnej o treści: Dom Dziecka, 72-300 Gryfice, ul. Polna 8.

5. Dom jest placówką opiekuńczo-wychowawczą socjalizacyjną przeznaczoną dla dziewcząt i chłopców w wieku od 3 do 18 roku życia.

6. W przypadku uczącej sie młodzieży dorosłej okres pobytu może być wydłużony do ukończenia 25 roku życia.

Wytworzył:
Damian Mętel
Udostępnił:
Mętel Damian
(2003-10-08 10:31:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Mętel Damian
(2011-07-14 09:11:01)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki