Schemat orgaznizacyjny placówki

Schemat organizacyjny Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci w Gryficach

I. Zarząd Powiatu-Starosta

1.PCPR Gryfice-Kierownik

2.WPOW Dom dla Dzieci-Dyrektor

a) Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka

b) Główna Księgowa

•Księgowość i pracownicy administracji

c) Wychowawcy

•Grupy Wychowawcze

d) Pedagog, Psycholog, Pracownik Socjalny, Terapeuta

e) Pracownicy obsługi

Wytworzył:
Damian Mętel
Udostępnił:
Mętel Damian
(2003-10-08 13:33:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Mętel Damian
(2011-07-14 09:24:40)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki